Seminarium naukowe PW „Horyzonty Dyscyplin Nauki"

Stylizowane logo WZ

Pod patronatem Prorektora prof. Mariusza Malinowskiego Centrum Studiów Zaawansowanych PW prowadzi stałe ogólnouczelniane seminarium naukowe „Horyzonty Dyscyplin Nauki” i zaprasza na kolejne spotkanie pt. „Transdisciplinary and impact research: Polish and Visegrad Group Startups  (Badania transdyscyplinarne startupów polskich i w krajach Grupy Wyszehradzkiej)”.

Seminarium ma na celu przedstawienie osiągnięć zespołów reprezentujących poszczególne dyscypliny nauki w Politechnice Warszawskiej. 

Rekomendowane spotkanie w cyklu będzie dotyczyło naszej dyscypliny Nauki o zarządzaniu i jakościPrelegentami seminarium będą: prof. Agnieszka Skala (Wydział Zarządzania PW) oraz prof. Andrea Szalavetz (Institute for World Economics, Hungarian Academy of Sciences), zaś koreferentką Eliza Kruczkowska (dyrektor Departamentu rozwoju innowacji w Polskim Funduszu Rozwoju), wydarzenie poprowadzi prof. Mieczysław Morawski (Wydział Zarządzania PW).

Seminarium w trybie online odbędzie się 19 października 2023 r. w godz. 16.15 – 18:00 na platformie MS Teams. Szczegóły dołączania do spotkania znajdują się na stronie internetowej CSZ PW.

Zasadą wystąpień prelegentów ma być zaczerpnięte od Richarda Feynmana, że wystąpienie naukowca nie ma być przekazem "patrzcie jaki jestem mądry", tylko "patrzcie jakie to jest proste".