Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją jest zlokalizowany na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej od momentu utworzenia Wydziału w 2008 roku.

Zakres działalności PTZP

 • wszechstronne propagowanie metod i technik stosowanych w zakresie działalności związanej z zarządzaniem,
 • współpraca z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie zarządzania,
 • doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczna,
 • organizowanie konferencji naukowych, seminariów,
 • szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia.

Zarząd Oddziału Warszawskiego PTZP

 • przewodnicząca dr hab. inż. Anna Kosieradzka, prof. PW;
 • zastępca przewodniczącej dr hab. Stanisław Łobejko, prof. SGH;
 • sekretarz mgr inż. Urszula Kąkol;
 • pełnomocnik Zarządu ds. kontaktów z Klastrem Wspólnota Wiedzy i Innowacji w Zarządzaniu Produkcją dr hab. inż. Renata Walczak, prof. PW.

Oddział Warszawski Towarzystwa patronuje seminarium naukowemu Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej

Formy działalności

 • Przygotowanie zbioru podręczników dla studentów I i II stopnia kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, redaktor naukowy – prof. Ryszard Knosala, podręczniki wydawane są przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, do tej pory ukazało się 23 pozycje, w przygotowaniu „Kompendium Wiedzy o Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji”. Autorzy serii z Wydziału Zarządzania PW:
  • prof. dr hab. inż. Zbigniew Banaszak,
  • prof. dr hab. Grażyna Gierszewska,
  • prof. dr hab. Ewa Masłyk-Musiał,
  • dr hab. inż. Ewa Górska, prof. PW,
  • dr hab. inż. Anna Kosieradzka, prof. PW,
  • dr hab. inż. Katarzyna Rostek.
 • Cykl książek "Nauka i Praktyka Innowacji" wydany przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (dotychczas ukazało się 7 książek).
 • Coroczna konferencja „Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji”.
 • Czasopismo „Zarządzanie Przedsiębiorstwem” - kwartalnik, czasopismo dostępne w bazach czasopism technicznych BAZTECH, ekonomicznych BazEkon oraz IndexCopernicus.
 • Konkurs na najlepszą pracę dyplomową; konkurs obejmuje prace dyplomowe wykonane na kierunkach: zarządzanie i inżynieria produkcji oraz zarządzanie; przeprowadzany jest w poszczególnych oddziałach PTZP (w oddziale Warszawskim od roku 2008).
 • Konkurs na najlepszą pracę doktorską, konkurs obejmuje rozprawy doktorskie z obszaru naukowo – badawczego inżynieria produkcji, konkurs dotyczy prac obronionych przez obywateli polskich na uczelniach UE.
 • Klaster „Wspólnota Wiedzy i Innowacji W Inżynierii Produkcji”. Inicjatorem powołania Klastra i jego koordynatorem jest PTZP, które prowadzi obsługę organizacyjną i administracyjną działalności Klastra; członkami założycielami klastra są wyższe uczelnie (27 – w tym PW), przedsiębiorstwa (41) i jednostki samorządu terytorialnego (8); Cele Klastra to:
  • kooperacja nauki i gospodarki,
  • integracja Uczelni, Przedsiębiorców, Samorządów Lokalnych oraz władz Krajowych,
  • działania na rzecz rozwoju polskich przedsiębiorstw poprzez realizację wspólnych przedsięwzięć, w tym wspólne projekty i badania.

Więcej informacji dotyczących PTZP znajduje się na stronie Towarzystwa.