Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Wykaz osób, które złożyły oświadczenie o wyborze dyscypliny naukowej nauki o zarządzaniu i jakości:

  1. dr Magdalena Kapela
  2. dr hab. Magdalena Kludacz-Alessandri, prof. uczelni
  3. dr hab. Magdalena Majchrzak, prof. uczelni
  4. dr hab. inż. Marlena Piekut, prof. uczelni
  5. dr hab. Piotr Szczypa, prof. uczelni