Skład RND

Stylizowane logo WZ

Skład

Rady Naukowej Dyscypliny

Nauki o Zarządzaniu i Jakości Politechniki Warszawskiej

w kadencji do dnia 30 września 2020 r.

Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Politechniki Warszawskiej w kadencji do dnia 30 września 2020 r. została powołana przez Senat Politechniki Warszawskiej Uchwałą nr 406/XLIX/2019 z dnia 9 października 2019 r.

Na Przewodniczącą Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Politechniki Warszawskiej w kadencji do dnia 30 września 2020 r. Senat wybrał dr hab. inż. Annę Kosieradzką, prof. uczelni Uchwałą nr 422/XLIX/2019 z dnia 23 października 2019 r.

 

Aktualny skład Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Politechniki Warszawskiej:

Przewodnicząca
 • dr hab. inż. Anna Kosieradzka, prof. uczelni (WZ)                                                         
Zastępca Przewodniczącej
 • dr hab. inż.  Agnieszka BITKOWSKA, prof. uczelni  (WZ)                                                     
Sekretarz
 • mgr Justyna KACPRZAK (WZ)                                                                                                
Członkowie Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości
 • dr Helena BULIŃSKA-STANGRECKA (WAiNS)
 • dr hab. inż. Jarosław DOMAŃSKI (WZ)
 • dr hab. inż. Eryk GŁODZIŃSKI (WZ)
 • dr hab. inż. Tadeusz GRZESZCZYK, prof. uczelni (WZ)
 • dr hab. inż. Liliana HAWRYSZ (WZ)
 • dr hab. inż. Waldemar IZDEBSKI, prof. uczelni (WZ)
 • dr hab. Magdalena KLUDACZ-ALESSANDRI, prof. uczelni (KNEiS)
 • prof dr hab. inż. Mieczysław MORAWSKI (WZ)
 • dr hab. inż. Katarzyna ROSTEK, prof. uczelni (WZ)
 • dr hab. Grzegorz RZĄDKOWSKI, prof. uczelni (WZ)
 • dr hab. Małgorzata SIDOR-RZĄDKOWSKA (WZ)
 • dr hab. Agnieszka SKALA (WZ)
 • dr inż. Justyna SMAGOWICZ (WZ)
 • dr inż. Michał WIŚNIEWSKI (WZ)
 • dr hab. inż. Renata WALCZAK (KNEiS)
 • dr hab. Andrzej WODECKI (WZ)
 • dr hab. inż. Janusz ZAWIŁA-NIEDŹWIECKI, prof. uczelni (WZ)
Sekretariat
 • mgr Marzena FABIJAŃSKA