Wydział Budownictwa Mechaniki i Petrochemi

Wykaz osób, które złożyły oświadczenie o wyborze dyscypliny naukowej nauki o zarządzaniu i jakości:

  1. dr hab. inż. Renata Walczak, prof. uczelni