Wydział Zarządzania

Wykaz osób, które złożyły oświadczenie o wyborze dyscypliny naukowej nauki o zarządzaniu i jakości:

 1. dr inż. Krzysztof Bartczak
 2. prof. dr hab inż. Agnieszka Bitkowska
 3. mgr inż. Daria Brun
 4. dr hab inż. Jarosław Domański
 5. prof. dr hab. inż. Ewa Drabik (25%)
 6. prof. dr hab. Grażyna Gierszewska
 7. dr hab inż. Eryk Głodziński, prof. uczelni (75%)
 8. dr hab inż. Tadeusz Grzeszczyk, prof. uczelni
 9. dr hab inż. Waldemar Izdebski, prof. uczelni
 10. prof. dr hab. Leszek Jasiński (75%)
 11. dr Jolanta Jurczak
 12. mgr Justyna Kacprzak
 13. doc. dr hab. inż. Marek Kisilowski
 14. dr hab. Piotr Korneta
 15. dr hab inż. Anna Kosieradzka, prof. uczelni
 16. dr inż. Marcin Kotarba
 17. dr Marta Kruk
 18. dr inż. Piotr Kryś
 19. mgr Agnieszka Kucharska
 20. dr inż. Grzegorz Kunikowski
 21. dr inż. Agnieszka Lisowska
 22. mgr inż. Krzysztof Łabędzki
 23. prof. dr hab. Jan Monkiewicz
 24. prof. dr hab. Mieczysław Morawski
 25. dr hab. inż. Agata Pierścieniak, prof. uczelni
 26. dr inż. Danuta Rojek
 27. dr hab inż. Katarzyna Rostek, prof. uczelni
 28. dr hab Grzegorz Rządkowski, prof. uczelni
 29. dr hab. Małgorzata Sidor-Rządkowska, prof. uczelni
 30. dr hab. Agnieszka Skala-Gosk, prof. uczelni
 31. dr inż. Marta Skierniewska
 32. dr inż. Witold Skomra
 33. dr inż. Justyna Smagowicz
 34. dr Lidia Sobczak
 35. dr inż. Olga Sobolewska
 36. mgr inż. Daniel Szaniewski
 37. prof. dr hab. Katarzyna Szczepańska
 38. dr inż. Cezary Szwed
 39. dr Arkadiusz Szymanek
 40. mgr inż. Mateusz Szymborski
 41. dr hab. Sylwia Sysko-Romańczuk, prof. uczelni
 42. dr hab inż. Tadeusz Waściński, prof. uczelni
 43. dr Joanna Węgrzyn
 44. dr inż. Michał Wiśniewski
 45. dr hab. Andrzej Wodecki, prof. uczelni
 46. mgr Mirosław Wójcik
 47. mgr Radosław Zając
 48. mgr Marek Zawada
 49. dr hab inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. uczelni