Forma i tryb składania wniosków stypendialnych na rok ak. 2023/2024

Wnioski o stypendia można składać w Dziekanacie ds. Studenckich pok. 5 (parter) od 2 do 16 października 2023 r. w godzinach otwarcia dziekanatu ds. studenckich. Wnioski o przyznanie stypendium rektora oraz socjalne należy składać w wersji papierowej (wypełnione na komputerze) a zapomogi i wnioski o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych należy składać przez system USOSweb. Osoby składające wnioski są proszone o sprawdzenie ich poprawności oraz kompletności przed przyjazdem na wydział.

Średniej na wnioskach o stypendium rektora nie trzeba potwierdzać w dziekanacie ds. studiów. Osoby, które obecnie dostały się na studia magisterskie z innej uczelni proszone są o dołączenie kserokopii suplementu do dyplomu. Jeżeli na suplemencie nie są wyodrębnione przedmioty z ostatnich dwóch semestrów to bardzo proszę o wydruk karty przebiegu studiów za dwa ostatnie semestry. Do średniej ocen nie wlicza się ocena z pracy dyplomowej.

Osoby ubiegające się o stypendium socjalne proszone są o dołączanie do wniosku zaświadczeń z Urzędu Skarbowego uwzględniającego dochody zwolnione od podatku w ramach tzw. ulgi dla młodych. Dotyczy to osób, które nie ukończyły 26. roku życia.

Osoby, których dochód na jednego członka rodziny wynosi 600 zł netto i mniej są zobowiązane dostarczyć zaświadczeni z MOPS lub GOPS tzw. wywiad środowiskowy (sytuacja majątkowa i dochodowa studenta). (Wyrok NSA (20 kwietnia 2021 r.) sygn. III OSK 363/21

Osoby, które mają wątpliwości co do wypełnienia wniosków bardzo proszę o wcześniejszy kontakt e-mailowy: student.wz@pw.edu.pl lub telefoniczny 22 234 86 94

Regulamin stypendialny oraz wnioski dostępne są na stronie Biura Spraw Studenckich: https://bss.pw.edu.pl/Stypendia/Stypendia-z-Funduszu-Stypendialnego (proszę poczekać na regulamin i wnioski z oznaczeniem nowego r. ak. 2023/2024).

Godziny przyjęć interesantów od 2 października 2023 r. do 16 października 2023 r.:

poniedziałek 10.30 - 13.30

wtorek 11.00 - 15.00

środa nieczynne

czwartek 10.30 - 13.30

piątek 15.00 - 18.00

Aktualne godziny przyjęć Dziekanatu ds. Studenckich: https://www.wz.pw.edu.pl/Wydzial/Administracja-Wydzialu/Dziekanat-ds.-Studenckich