Ogłaszamy ostateczne listy rankingowe

Wszystkie osoby na znajdujące się na listach otrzymają stypendium rektora.
Decyzje dot. stypendium rektora będą wydawane od 19.11, godz. 15:00 (piątek).
Decyzje negatywne również należy odebrać.

Wszystkie listy rankingowe zostały wykonane zgodnie z regulaminem oraz kryteriami list rankingowych zatwierdzonymi przez Samorząd Studentów WZ 

Kryteria tworzenia list rankingowych (pdf, 91,21 kB)

Wszystkie średnie zostały przeliczone na punkty na podstawie wzoru dostępnego w paragrafie 26 Regulaminu Świadczeń dla Studentów PW na rok akademicki 2021/2022. Do punktów za średnią można uzyskać dodatkowe punkty za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne. Punkty te sumują się.

Lista 1 - Zarządzanie I stopień

Lista 2 - Zarządzanie II stopień

Lista 3 - IZ I stopień

Lista 4 - IZ II stopień

Lista 5 - ZBIK I stopień