Ostateczna lista rankingowa zatwierdzona przez OKS

Ogłaszamy ostateczną listę rankingową zatwierdzoną przez Odwoławczą Komisję Stypendialną.

Decyzje dot. stypendium rektora oraz socjalnych będą wydawane od 28.03 (wtorek).
Decyzje negatywne również należy odebrać. Dopiero po odebraniu decyzji można odwołać się do OKS.

Lista rankingowa została utworzona zgodnie z regulaminem oraz kryteriami list rankingowych zatwierdzonymi przez Samorząd Studentów WZ. Kryteria tworzenia list rankingowych są dostępne na tablicy przed pokojem nr 5.

Wszystkie średnie zostały przeliczone na punkty na podstawie wzoru dostępnego w paragrafie 26 Regulaminu Świadczeń dla Studentów PW na rok akademicki 2022/2023. Do punktów za średnią można uzyskać dodatkowe punkty za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne. Punkty te sumują się.

Pięć pierwszych osób z listy otrzyma stypendia rektora.