Studenci z niepełnosprawnością

  • zapraszamy również do skontaktowania się na naszym Wydziale z pełnomocnikiem Dziekana ds. Osób Niepełnosprawnych, mgr inż. Martą Skierniewską (e-mail: Marta.Skierniewska@pw.edu.pl)