Organizacja nauczania języków obcych w dniach 16.03 – 14.04.2020

Organizacja nauczania języków obcych w dniach 16.03 – 14.04.2020

Drodzy Studenci,
w nawiązaniu do Zarządzenia Rektora nr 16/2020 Studium Języków Obcych PW od 16.03.2020 wprowadza system nauczania na odległość.

Od dnia 16.03.2020 wszyscy lektorzy SJO PW będą kontaktować się ze studentami swoich grup lektoratowych i przesyłać informacje dotyczące organizacji nauki zdalnej oraz stosowne materiały dydaktyczne. Kontakt nastąpi na podane przez studentów adresy mailowe. Jeśli student nie dostanie żadnej informacji od lektora SJO do dnia 20.03.2020, powinien napisać mail do swojego lektora. Wszystkie adresy do lektorów SJO dostępne są na stronie internetowej: https://www.sjo.pw.edu.pl/studium-jezykow-obcych/lektorzy/ (wg podziału na języki). 

Uwaga! Praca własna, wykonywanie zadań zlecanych przez lektorów, w tym przesyłanie prac domowych, będą elementem zaliczenia semestru.