Podział na grupy - przedmioty obieralne dla kierunku Inżynieria Zarządzania, II stopień, niestacjonarne

Szanowni Studenci,

w zakładce Wybory związane z tokiem studiów - Wybory przedmiotów obieralnych opublikowano listy z podziałem na grupy - dla przedmiotów obieralnych w języku polskim oraz w języku angielskim.