Rekrutacja na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+

Rekrutacja na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+

Prosimy o zapoznanie się z terminarzem rekrutacji na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ na Wydziale Zarządzania.

Rekrutacja na wyjazdy studentów w ramach programu ERASMUS+  na rok akademicki 2020/2021 odbywa się za pomocą systemu USOS w dniach:

Od 17.03.2020 godz. 20:00 do 22.03.2020 godz. 20:00

Instrukcja znajduje się pod tym linkiem:
https://www.cwm.pw.edu.pl/index.php/Programy-edukacyjne/Erasmus/Wyjazdy-studentow-na-studia/Instrukcja-dla-studentow-USOS

Na wyjazd mogą rekrutować się studenci I i II stopnia wszystkich kierunków oferowanych przez Wydział Zarządzania PW. Program umożliwia wyjazd także osobom, które nie posiadają obywatelstwa Unii Europejskiej. Kandydat musi spełniać następujące warunki:

 • Studenci studiów I stopnia:
  • zaliczony bezwarunkowo cały pierwszy rok studiów na miesiąc przed wyjazdem na uczelnię zagraniczną;
  • studenci chcący wyjechać na semestr w którym mają seminarium dyplomowe i moduł pracy dyplomowej muszą spełnić dodatkowe warunki (wymienione w dalszej części dokumentu).
 • Studenci studiów II stopnia:
  • zaliczony bezwarunkowo pierwszy semestr studiów na miesiąc przed wyjazdem na uczelnię zagraniczną;
  • studenci chcący wyjechać na semestr w którym mają seminarium dyplomowe i moduł pracy dyplomowej muszą spełnić dodatkowe warunki (wymienione w dalszej części dokumentu);
  • w rekrutacji mogą brać udział studenci ostatniego semestru studiów I stopnia, lecz będą mogli wyjechać na wymianę dopiero od drugiego semestru studiów II stopnia.

Przy rekrutacji uwzględnia się następujące kryteria:

 • średnia ważona ocen z całego okresu studiów,
 • znajomość języka, w którym student będzie studiował na uczelni zagranicznej, na poziomie minimum B2,
 • aktywność studencka na rzecz społeczności akademickiej (np. działalność w Samorządzie Studentów, ESN, opieka nad studentami z zagranicy, przebywającymi na PW)

Rekrutacja na wyjazdy Erasmus + w roku akademickim 2020/2021 odbywa się wyłącznie zdalnie.

Dodatkowe dokumenty proszę zeskanować i przesłać mailem na adres: anna.dmoch@pw.edu.pl

Oprócz aplikowania on-line konieczne jest złożenie następujących dokumentów w formie papierowej:

 • wydrukowanego i podpisanego formularza rekrutacyjnego z systemu USOS,
 • zaświadczenia o znajomości języka obcego,
 • informacji na temat działalności studenckiej.

Lista umów jest dostępna w systemie USOSWeb w zakładce Dla Studentów -> Wymiana Studencka -> Oferty wyjazdów -> Wydział Zarządzania.

W razie pytań prosimy o kontakt: anna.dmoch@pw.edu.pl lub international.wz@pw.edu.pl