Tryb zajęć - semestr letni roku akademickiego 2020/2021 + Informacje techniczne

Tryb zajęć - semestr letni roku akademickiego 2020/2021 + Informacje techniczne

Uprzejmie informujemy, że zajęcia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 będą odbywać się w trybie zdalnym. Z tego powodu niektóre przedmioty wymagają instalacji specjalnego oprogramowania.

Na podstawie Zarządzenia Rektora nr 6/2021 z dnia 27/01/2021 oraz Zarządzenia nr 1/2021 Dziekana Wydziału Zarządzania z dnia 01/02/2021, od dnia 26.02.2021r. do dnia 16.06.2021r. zajęcia na Wydziale Zarządzania będą realizowane w trybie zdalnym.

Ze względu na specyfikę niektórych przedmiotów, do ich realizacji niezbędna będzie instalacja dodatkowego oprogramowania.

Poniżej przedstawiamy listę wybranych zajęć z podziałem na kierunki studiów:

Inżynieria Zarządzania oraz Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej I stopień, drugi semestr studiów:

Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej I stopień, czwarty semestr studiów:

W razie jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt z Centrum Informatyzacji PW na adres e-mailowy 5999@pw.edu.pl