Ważna informacja dla Studentów studiów magisterskich!

Ważna informacja dla Studentów studiów magisterskich!

Uprzejmie prosimy wszystkich Studentów, którzy jeszcze nie podpisali ślubowania, o uczynienie tego do końca obecnego tygodnia.