Ważne informacje odnośnie obron prac dyplomowych! [AKTUALIZACJA]

Ważne informacje odnośnie obron prac dyplomowych! [AKTUALIZACJA]

W związku ze zbliżającym się terminem składania prac dyplomowych, pragniemy przekazać najważniejsze informacje.

Obrony prac dyplomowych odbędą się zdalnie przez aplikację MS Teams (zainstalowanie MS Teams jest warunkiem KONIECZNYM). Prosimy o używanie programu tylko poprzez maila studenckiego. 

Każdy Student jest zobligowany do zapoznania się z procedurą zdalnego egzaminu dyplomowego.

Nie ma obowiązku przesyłania wydrukowanego egzemplarza swojej pracy.

Prosimy pamiętać, by wysyłając pracę dyplomową do systemu APD załączyć stronę tytułową, streszczenie oraz słowa kluczowe zgodnie z wytycznymi przedstawionymi na Seminarium Dyplomowym. 

Lista dokumentów do przesłania:

 1. Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 26/2020 Rektora PW
 2. Dane osobowe do dyplomu (FOR-13)
 3. Podanie o wyznaczenie egzaminu dyplomowego (FOR-14)
 4. Strona tytułowa pracy dyplomowej z sytemu APD
 5. oświadczenie o udostępnianiu
 6. płyta CD z  nagrana pracą opisana wg wzoru podanego na stronie
 7. 4 zdjęcia 35x45mm podpisane imieniem i nazwiskiem
 8. Potwierdzenie wniesienia opłaty za dyplom w wysokości 60zł- wpłata na indywidualne konto studenta (w przypadku chęci uzyskania odpisu dyplomu w języku angielskim 100zł)

Obowiązujące terminy pozostają bez zmian:

 • Studenci I stopnia, którzy przedłużyli studia o 3 miesiące celem dokończenia pracy dyplomowej - 30.04.2020
 • Studenci I stopnia, którzy przedłużyli studia o semestr celem ukończenia pracy dyplomowej:
 1. 05.06.2020 - chcący bronić się w czerwcu
 2. 10.09.2020 - chcący bronić się we wrześniu
 • Studenci II stopnia, którzy przedłużyli studia o trzy miesiące celem dokończenia pracy dyplomowej - 01.06.2020
 • Studenci II stopnia, którzy przedłużyli studia o semestr celem dokończenia pracy dyplomowej - 30.09.2020
 • Studenci I i II stopnia kończący studia normalnym trybem:
 1. 05.06.2020 - chcący bronić się w czerwcu
 2. 10.09.2020 - chcący bronić się we wrześniu

Przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami odnośnie programu MS Teams:

 1. https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWFkM2Q0ODMtM2QzZC00YzZiLWFhNzAtODgzMTgzYWI4NWE1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2272f988bf-86f1-41af-91ab-2d7cd011db47%22%2c%22Oid%22%3a%2208638eeb-fe0b-461f-b5e6-d493c6df5347%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
 2. https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDgzNTJhZTgtZDE4Zi00NjczLTgxZmItZDg4NGYyY2NiMjU4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2272f988bf-86f1-41af-91ab-2d7cd011db47%22%2c%22Oid%22%3a%2208638eeb-fe0b-461f-b5e6-d493c6df5347%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

W razie pytań prosimy o kontakt: dziekanat.studia.wz@pw.edu.pl lub dziekanat.wz@pw.edu.pl