Właśnie rozpoczęła się rekrutacja do szkół letnich Politechniki Warszawskiej.

Zapraszamy zagranicznych studentów z europejskich uniwersytetów Enhance Alliance i innych uczelni do aplikowania na jeden z programów projektu „Międzynarodowe Szkoły Letnie Politechniki Warszawskiej” realizowany przez Wydział Zarządzania „Modelowanie procesów”.

Jest to Międzynarodowa Szkoła Letnia Wydziału Zarządzania. Szkoła letnia Wydziału zarządzania jest realizowana w trybie: tydzień zdalnych wykładów i ćwiczeń oraz tydzień ćwiczeń, warsztatów oraz laboratoriów stacjonarnie.

W ramach międzynarodowej szkoły letniej Wydziału Zarządzania pod tytułem „Modelowanie procesów” proponujemy osobom chętnym zapoznanie się z podstawami modelowania i usprawniania procesów w przedsiębiorstwie. Program szkoły letniej jest dedykowany głównie zagranicznym studentom pierwszego lub drugiego stopnia studiów. Polscy studenci również mogą uczestniczyć w szkole letniej. Szkoła letnia modelowania procesów jest dedykowana osobom, które interesują się procesami biznesowymi, logistycznymi i produkcyjnymi w przedsiębiorstwie, a także logistyką oraz oceną efektywności przedsiębiorstwa.

Programy szkół letnich Politechniki Warszawskiej dają studentom możliwość uczestniczenia w wykładach i warsztatach prowadzonych przez uznanych profesorów i naukowców z Politechniki Warszawskiej – najlepszej uczelni technologicznej w Polsce.

Dodatkowe korzyści:

1. wyniki punktów ECTS,

2. atrakcyjne wycieczki promujące polską kulturę,

3. stypendium.

Dowiedz się więcej o projekcie na stronie.

Początek rekrutacji: 14.04.2022

Termin zakończenia rekrutacji: 15.05.2022

Wyniki rekrutacji: 31.05.2022

Formularz rekrutacyjny: https://ankieta.cziitt.pw.edu.pl/index.php/397877?lang=en