Zasady bezpieczeństwa w nowym roku akademickim.

W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi funkcjonowania Politechniki Warszawskiej w okresie pandemii COVID-19 przypominamy, że w przypadku korzystania z części wspólnych w budynku należy zachować dystans oraz zasłaniać nos i usta.

Szczegółowe zasady postępowania określa Zarządzenie nr 84/2021 Rektora PW z dnia 27/09/2021 zmieniające zarządzenie nr 104/2020 Rektora PW w sprawie funkcjonowania Politechniki Warszawskiej w okresie epidemii COVID-19 od dnia 1 października 2020 r. https://www.bip.pw.edu.pl/Wewnetrzne-akty-prawne/Dokumenty-Rektora-PW/Zarzadzenia-Rektora/2021/Zarzadzenie-nr-84-2021-Rektora-PW-z-dnia-27-09-2021 Ujednolicony tekst Zarządzenia 104/2020, który uwzględnia zmiany wprowadzone późniejszymi zarządzeniami nr: 58/2021, 67/2021,84/2021 Rektora PW:https://www.bip.pw.edu.pl/var/pw/storage/original/application/70e7c5d81ff7eb14f7eaf9c0d878b0a4.pdf