Opłaty

Decyzje w sprawie wysokości opłat
Terminy naliczania opłat

Opłaty za studia niestacjonarne - dla studentów przyjętych na studia w roku akademickim 2022/2023:
studia niestacjonarne I stopnia "Zarządzanie" - 3100 zł semestr 
studia niestacjonarne I stopnia "Inżynieria Zarządzania" - 3100 zł semestr
studia niestacjonarne I stopnia "Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej" - 3400 zł semestr
studia niestacjonarne II stopnia "Zarządzanie" - 3100 zł semestr
studia niestacjonarne II stopnia "Inżynieria Zarządzania" - 3100 zł semestr
studia niestacjonarne II stopnia "Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej" - 3400 zł semestr

Opłaty za studia niestacjonarne - dla studentów przyjętych na studia na poprzednich zasadach :
studia niestacjonarne I stopnia "Zarządzanie" - 2700 zł semestr 
studia niestacjonarne I stopnia "Inżynieria Zarządzania" - 2800 zł semestr
studia niestacjonarne I stopnia "Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej" - 2800 zł semestr
studia niestacjonarne II stopnia "Zarządzanie" - 2700 zł semestr
studia niestacjonarne II stopnia "Inżynieria Zarządzania" - 2800 zł semestr
studia niestacjonarne II stopnia "Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej" - 2800 zł semestr

Opłatę semestralną można rozłożyć na dwie raty. Podanie:

Dla pierwszego semestru studiów kierunku Zarządzanie: TUTAJ

Dla pierwszego semestru studiów kierunku Inżynieria Zarządzania: TUTAJ

Dla studentów kierunku Zarządzanie: TUTAJ

Dla studentów kierunków Inżynieria Zarządzania: TUTAJ

Udokumentowane podania należy wysyłać na adres: student.wz@pw.edu.pl

Termin składania podań dla pierwszego semestru upływa 27 września 2022 roku.

Termin składania podań dla kolejnych semestrów upływa 10 października 2022 roku.