Proces dyplomowania do roku akademickiego 2015/2016

UWAGA

Ze względu na aktualnie obowiązujące procedury i wewnętrzne akty prawne PW, od semestru letniego roku akademickiego 2015/16, w odniesieniu do wszystkich dyplomantów (bez względu na rok rozpoczęcia studiów) obowiązują zasady i formularze zawarte w poniższym Regulaminie projektowania dyplomowego. Wszystkie bronione prace dyplomowe muszą zostać wprowadzone do modułu APD (Archiwum Prac Dyplomowych).

Każdy Student jest zobligowany do zapoznania się z procedurą zdalnego egzaminu dyplomowego.

Regulamin projektowania dyplomowego

Archiwum Prac Dyplomowych - Moduł APD 
Instrukcje współpracy z systemem APD (opracowanie: Centrum Informatyzacji PW)
Formularze

(FOR-11 i FOR-12 są formularzami nieaktualnymi, stąd ich brak na powyższej liście)

Pełnomocnicy związani z procesem dyplomowania