[Aktualizacja] Komunikat Dziekana WZ w sprawie organizacji pracy na Wydziale Zarządzania

Komunikat Dziekana Wydziału Zarządzania PW z dnia 15 maja 2020 w sprawie organizacji niezbędnej obsługi administracyjnej i finansowej na Wydziale

w okresie od 15 maja do 29 maja 2020 r.

Realizując postanowienia zawarte w §2 ust. 5 zarządzenia Rektora Politechniki Warszawskiej nr 30 (zmieniającym zarządzenie JMR nr 16/20) z dnia 14 maja 2020 r., uprzejmie informuję, że wykonywanie pracy na terenie Wydziału w okresie od 15 maja do 29 maja 2020 r. ma nadal na celu wyłącznie niezbędną obsługę administracyjną i finansową i będzie realizowane jak dotychczas poprzez:

  • dyżury w Sekretariacie Biura Dziekana i Przewodniczącej Rady Naukowej Dyscypliny w poniedziałki i piątki w godz. 10.00- 12.00 - naprzemiennie jedna z dwóch osób,
  • dyżury w Dziekanacie we wtorki godz. 10.00-12.00 i piątki w godz. 14.00-15.00. -naprzemiennie jedna z czterech osób,
  • obecność, w zależności od bieżących potrzeb, Dziekana i Prodziekanów, Kierownika Działu Administracyjnego, Kierownika Działu Ekonomicznego.

 

Dziekan Wydziału Zarządzania PW

Prof. dr hab. inż. Wiesław Kotarba