George Nezlek profesorem wizytującym na WZ

Na rozpoczynający się niedługo rok akademicki Wydział Zarządzania otrzymał wsparcie zza oceanu. Prof. George Nezlek z University of Wisconsin-Milwaukee przez rok będzie kształcił wybranych studentów naszej uczelni.

11 września br. grono dziekańskie powitało Profesora w Gmachu Nowym Technologicznym. Prof. Nezlek zapoznał się z ofertą naukową Wydziału Zarządzania i Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych - tam również będzie wykładał.

Wkrótce więcej informacji o prowadzonych przez prof. Nezleka zajęciach - upewnijcie się, że śledzicie nasz profil na Facebooku.