Kolejna edycja DEMIST za nami

fot. Ewelina Korzeniowska

Niemal dwieście pięćdziesiąt osób wzięło udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej DEMIST’17 – Digital Economy – Marketing, Innovation, Society & Technology, która odbyła się 24 listopada br. w Warszawie. Organizatorem konferencji był Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej (WZ PW) we współpracy z Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW (CZIiTT). Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele nauki (z 15 ośrodków naukowych), administracji oraz biznesu.

Konferencję otworzył Dziekan WZ PW – dr hab. inż. Janusz Zawiła – Niedźwiecki, prof. PW. Otwierający wykład ekspercki wygłosił Marcin Cichy – Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Wykłady eksperckie wygłosili także inni zaproszeni goście – dr Maciej Kawecki (Ministerstwo Cyfryzacji), Łukasz Zegarek (Kancelaria Lex-Artist), Michał Jaworski (Microsoft), Karol Mazurek (Accenture), Marcin Kordowski i Maciej Marchewa (eksperci e-marketingu) oraz Karol Matczak (mBank).

Odbyły się także dwa panele dyskusyjne. Pierwszy, poprowadzony przez dra inż. Marcina Kotarbę (WZ PW) dotyczył problematyki określanej mianem FinTech 2.0, czyli kierunków rozwoju cyfrowych modeli biznesowych w branży finansowej. Uczestnikami panelu byli: Bartosz Berestecki (PayU), Artur Kozłowski (EY), Maciej Meder (ZEB Polska). Drugi panel, poprowadzony przez Marcina Kordowskiego, koncentrował się na tematyce e-marketingu (w szczególności wykorzystaniu mechanizmów sztucznej inteligencji). Gośćmi byli: Anna Kreiser (Digitalkod Consulting), Łukasz Kapuśniak (Cloud Technologies), Maciej Marchewa i dr hab. Grzegorz Mazurek, prof. Akademii Leona Koźmińskiego.

Ostatnia część obrad, poprowadzona przez Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju WZ PW – dr hab. inż. Annę Kosieradzką, prof. PW, poświęcona była prezentacji wybranych prac naukowych. Poruszano w nich takie zagadnienia jak: aspekty społeczne cyfryzacji, zachowania e-klientów, e-finanse czy cognitive computing. Intensywny dzień w gościnnych murach CZIiTT zwieńczyło wręczenie nagród wyróżniającym się studentom Tygodnia Biznesu i Nauki WZ PW, który poprzedzał konferencję.

Rosnące z roku na rok zainteresowanie konferencją oraz jej dobre przyjęcie przez uczestników nie pozostawiają organizatorom innego wyboru niż rozpoczęcie prac nad projektem DEMIST’18, a wszelkie informacje odnośnie kolejnej edycji (oraz materiały podsumowujące z minionej) będą już wkrótce dostępne na stronie internetowej www.DEMIST.eu.

Konferencja DEMIST’17 objęta była patronatem Ministerstwa Cyfryzacji, Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej i JM Rektora Politechniki Warszawskiej. Patronami zwyczajnymi konferencji byli: Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej, Polish Chapter IEEE Computer Society, Polskie Towarzystwo Informatyczne oraz Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania. Sponsorami konferencji byli: Deutsche Bank Polska i Grafinet Sp. z o.o. Partnerzy konferencji to: ChallengeRocket.com i Internet Academy Poland. Za organizację konferencji odpowiadał zespół w składzie: dr inż. Artur Gąsiorkiewicz (współprzewodniczący), dr inż. Kamil Sitarski (współprzewodniczący), dr inż. Marcin Kotarba i lic. Łukasz Pojezierski, przy wsparciu społeczności WZ PW.

tekst: dr inż. Artur Gąsiorkiewicz

Zdjęcia: Ewelina Korzeniowska

     

Więcej fotografii na Facebooku.