Międzywydziałowy projekt interdyscyplinarny BIM rozpoczął się

Wystartował projekt przedmiotu interdyscyplinarnego opartego o koncepcję równoległego projektowania BIM.

W dniu 5 października br. na Wydziale Architektury PW spotkali się studenci reprezentujący 5 wydziałów Politechniki Warszawskiej: Wydział Architektury, Wydział Zarządzania, Wydział Inżynierii Lądowej, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska oraz Wydział Elektryczny. Utworzyli oni 10-osobowe interdyscyplinarne zespoły, których celem jest zamodelowanie obiektów zgodnie z koncepcją BIM (ang. Building Information Modeling). Każda z grup kompleksowo zaprojektuje jeden z trzech obiektów, jak np. Centrum konferencyjno-wykładowe na terenie przed budynkiem WEiTI.

Opiekunami studentów Wydziału Architektury są: mgr inż. arch. Dariusz Hyc oraz mgr inż. arch. Paweł Przybyłowicz. Zadaniem studentów tego Wydziału jest przygotowanie projektu architektonicznego odpowiadającego postawionym wymaganiom.

Studenci Wydziału Inżynierii Lądowej, których opiekunem jest dr inż. Ireneusz Czmoch, Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska z prowadzącym ich dr inż. Piotrem Bartkiewiczem oraz Wydziału Elektrycznego pod kierunkiem mgr inż. Piotra Kaplera oraz mgr inż. Łukasza Rokickiego są odpowiedzialni za zaprojektowanie konstrukcji i instalacji.

Zadaniem studentów reprezentujących Wydział Zarządzania, prowadzonych przez dr Małgorzatę Waszkiewicz, jest przyjęcie roli inwestora oraz kierowników projektów.

Dzięki zastosowaniu koncepcji BIM praca przedstawicieli różnych branż w ramach jednego projektu może odbywać się równolegle. Międzywydziałowy projekt interdyscyplinarny BIM jest nową, ciekawą inicjatywą, która ma na celu także przygotowanie metodyki pracy zespołów multibranżowych. Zakończenie projektu interdyscyplinarnego BIM ma przybrać formę wystawy w Gmachu Głównym PW i przewidziane jest pod koniec semestru zimowego roku akademickiego 2017/2018.

Tekst: dr Małgorzata Waszkiewicz