Nominacja prof. dr hab. Jana Monkiewicza

W dniu 03.02.2017 r. Rzecznik Finansowy Pani Aleksandra Wiktorow powierzyła Panu prof. dr hab. Janowi Monkiewiczowi funkcję wiceprzewodniczącego Doradczego Komitetu Naukowego przy Rzeczniku Finansowym