Nominacje pracowników PW

Stylizowane logo WZ

W dniu 18 lipca 2016 r. utworzono Centrum Naukowo-Przemysłowe Teleinformatyki. Jego celem jest w wspólne rozwijanie infrastruktury badawczej, wymiana pracowników, a także pozyskiwanie i obsługa projektów badawczych krajowych oraz europejskich.

Centrum utworzono na bazie jednostek badawczych Ministerstwa Cyfryzacji:Instytutu Maszyn Matematycznych (IMM), Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK), Instytutu Łączności (IŁ), Instytutu Technik Innowacyjnych (EMAG) oraz jednostki sektora gospodarczego Nask 4Innovation Sp. zo.o.

Do składu Rady Centrum zostali powołani dwaj pracownicy Politechniki Warszawskiej:

  • prof. dr hab. inż. Paweł Szczepański z Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych,
  • dr hab. inż. Janusz Zawiła Niedźwiecki, prof PW z Katedry Systemów Zarządzania Wydziału Zarządzania.

Serdecznie gratulujemy