ODRA-dzanie. Szukamy pamiątek dot. komputera ODRA

fot. Gerard/Reporter/East News FAIR USE

Dr inż. Michał Wiśniewski poszukuje wszelkich zapisków i fotografii dot. komputera ODRA, który znajdował się niegdyś tam, gdzie obecnie jest sala Rady Wydziału.

Chcąc ożywić korytarz prowadzący do sali RW chcemy zamieścić wystawę przypominającą dzieje funkcjonowania komputera w naszej jednostce.

Jeżeli są Państwo w posiadaniu pamiątek, zapisków, zdjęć - uprzejmie prosimy o zgłoszenie się do dr. inż. Michała Wiśniewskiego.

Dziękujemy, że pomagają nam Państwo utrwalać wspomnienia o tej perle w koronie polskiej informatyki.