Wyjazdowe posiedzenie Komitetu Organizacji i Zarządzania PAN

5 kwietnia w Sali Senatu Politechniki odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komitetu Organizacji i Zarządzania PAN.

Gości przywitał Prorektor ds Nauki prof. Rajmund Bacewicz. Dziekan Wydziału Zarządzania w obecności Prodziekanów, Kierowników Katedr oraz kilku pracowników Wydziału  przedstawił dorobek i plany rozwoju Wydziału