Rok akademicki 2017/2018 na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej rozpoczęty

Inauguracja roku akademickiego na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej odbyła się 29 września. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz Politechniki, przedstawiciele świata nauki i biznesu. Nie zabrakło również studentów pierwszego roku.

Uroczystość poprowadził Dziekan Wydziału Zarządzania, dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW, który przywitał licznych gości. W imieniu władz uczelni głos zabrał Prorektor ds. Nauki Politechniki Warszawskiej Prof. dr hab. inż. Wojciech Wawrzyński, który omówił wyzwania stojące przed uczelnią w związku z projektem Ustawy o szkolnictwie wyższym. Następnie głos zabrał George Stuart Nezlek, przybyły ze Stanów Zjednoczonych profesor wizytujący, który  będzie prowadził zajęcia dla studentów Wydziału Zarządzania i nie tylko. W kolejnym punkcie uroczystości Dziekan Wydziału Zarządzania dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW podsumował osiągnięcia wydziału, przedstawił plany i omówił nowy program kształcenia.
Następnie odbyła się uroczysta immatrykulacja studentów pierwszego roku, którą poprowadziła Prodziekan ds. studiów, dr hab. inż. Katarzyna Rostek, prof PW. Po złożeniu ślubowania akademickiego kandydaci formalnie stali się studentami i częścią  społeczności akademickiej. Następnie głos zabrali przedstawiciele Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego – lic. Klaudia Wolska oraz przedstawiciel Wydziałowej Rady Doktorantów – mgr Piotr Młodzianowski, którzy opowiedzieli o możliwościach, które stwarza uczelnia oraz przywitali nowoprzyjętych studentów.
Po przemówieniach przedstawiciele społeczności studentów i doktorantów, nadszedł czas na wręczenie nagród i tę cześć uroczystości poprowadziła Prodziekan ds. Naukowych dr hab. inż. Anna Kosieradzka, prof PW. Wręczone zostały nagrody Jego Magnificencji Rektora PW – naukowa I i II stopnia, dydaktyczna I i III stopnia; nagrody Dziekana Wydziału Zarządzania – za osiągnięcia organizacyjne i naukowe oraz wyróżnienia honorowe dla długoletnich pracowników. Dyrekcja Centrum Informatyzacji PW wręczyła nagrody dla osiągnięć pracowników CI.

Pierwszy wykład inauguracyjny "Analityk biznesu cyfrowego - zawód przyszłości" wygłosił Pan Adam Wojtkowski - Dyrektor Generalny Oracle Polska.

Tradycyjnie uroczystość zakończono odśpiewaniem Gaudeamus.

Uroczystość uświetniał chór Camerata Varsovia pod kierunkiem dyrygenta dr Elżbiety Siczek.

Fotografie autorstwa Eweliny Korzeniowskiej można obejrzeć pod tym linkiem, a Pawła Fabijańskiego - pod tym linkiem.

fot. E. Korzeniowska

fot. E. Korzeniowska

fot. E. Korzeniowska

fot. P. Fabijański

fot. E. Korzeniowska

fot. E. Korzeniowska

fot. E. Korzeniowska

fot. P. Fabijański

fot. P. Fabijański

fot. P. Fabijański

fot. P. Fabijański

fot. P. Fabijański