Wybory wydziałowego Społecznego Inspektora Pracy (SIP) oraz wydziałowego Rzecznika Zaufania ds. przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji.

W dniu 26 marca (wtorek) o godzinie 14:30 odbędą się wybory wydziałowego Społecznego Inspektora Pracy (SIP) oraz wydziałowego Rzecznika Zaufania.

Zebranie odbędą się w sali 123. Obecność wszystkich pracowników Wydziału Zarządzania jest obowiązkowa.

 Porządek zebrania:

  1. Przedstawienie zadań Społecznego Inspektora Pracy i Rzecznika Zaufania
  2. Przedstawienie informacji o stanie BHPiN
  3. Sprawozdanie ustępującego Społecznego Inspektora Pracy
  4. Przedstawienie kandydatów
  5. Wybór komisji skrutacyjnej
  6. Wybory 

W razie braku kworum podczas zebrania przewiduje się kontynuację wyborów w środę (27.03.2019) do godz. 14.00 „do urny” w sekretariacie Wydziału.

Kandydaci mogą być zgłaszani do dnia 25.03.2019 do Zespołu koordynacyjnego wraz z pisemną zgodą kandydata.

 Zespół koordynacyjny:

  • Dr inż. Piotr Kryś
  • Dr inż. Bolesław Szomański
  • Mgr inż. Iwona Dobrzyńska
  • Mgr Ewelina Korzeniowska