Wyjazdowa Konferencja Wydziału Zarządzania

W dniach 25-27 września 2017 r. cała społeczność Wydziału Zarządzania spotkała się na corocznej wyjazdowej konferencji służącej podsumowaniu roku minionego oraz przedyskutowania planów rozwojowych. Tym razem miejscem był Ośrodek Szkoleniowy Lasów Państwowych w Jedlni pod Radomiem. W drodze na miejsce odwiedzono zaprzyjaźniony Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, w którym mieliśmy możliwość zaznajomienia się z jego najnowszymi osiągnięciami i zadaniami badawczymi.

W toku konferencji dyskutowano nad:

  • zmianami reorganizacyjnymi przeprowadzonymi na wydziale w minionym roku oraz ich skutkami dla zintensyfikowania wysiłków naukowych
  • ogłoszonym projektem Ustawy 2.0
  • obchodami 10-lecia wydziału, które będzie mieć miejsce w 2018 roku
  • realizacją nowego programu kształcenia typu data science, wprowadzanego od bieżącego roku (co zaowocowało rekordowym zainteresowaniem kandydatów – 25 osób na jedno miejsce), co wymaga zintensyfikowanego wysiłku organizacyjnego i podnoszenia kompetencji przez wykładowców.

Wysłuchano wystąpień gości – małżeństwa naukowców Elżbiety i Janusza Marszalców, którzy dzielili się doświadczeniami z kilkunastoletniej pracy w ośrodkach badawczych w Finlandii.

Wykład metodyczny nt. różnych rodzajów referatów naukowych w naukach ekonomicznych wygłosił prof. Tadeusz Waściński.

Gościem konferencji był także prof. Mieczysław Morawski z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, którzy w tym semestrze będzie profesorem wizytującym na Wydziale.

Spotkanie zakończyła dyskusja nad przyszłością nauk o zarządzaniu na tle monografii „Co dalej z zarządzaniem?”, którą przygotował zespół Katedry Procesów Zarządzania pod kierunkiem prof. Grażyny Gierszewskiej.

W trakcie konferencji wręczono nagrody wydziałowe dla młodych naukowców:

  • w grupie doktorantów wyróżniona została mgr inż. Justyna Smagowicz, 
  • w grupie doktorów przed habilitacją dr inż. Marcin Kotarba.