Zaproszenie do udziału w projekcie RENOIR

W związku z otrzymaniem dodatkowych środków z Komisji Europejskiej dla projektu RENOIR (Reverse Engineering of Social Information Processing), rusza konkurs na udział w projekcie dla pracowników i doktorantów Politechniki Warszawskiej.

Projekt RENOIR należy do Programu RISE Akcji Marii Skłodowskiej Curie i jest finansowany z Programu Horyzont 2020 oraz ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W dotychczasowych pracach Projektu w Politechnice Warszawskiej biorą udział pracownicy i doktoranci Wydziałów: Fizyki, Matematyki i Nauk Informacyjnych oraz Elektroniki i Technik Informacyjnych.  

Wybrane osoby będą mogły odbyć staże naukowe od 1 do 12 miesięcy, w okresie 2018-2019, u Partnerów/Beneficjentów Projektu na uniwersytetach w USA, Singapurze i Słowenii. Więcej...