DEMIST’20 za nami

Ponad 200 osób, w tym przedstawiciele 20 ośrodków naukowych, wzięło udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej DEMIST’20 - Digital Economy - Marketing, Innovation, Society & Technology, która odbyła się 17 listopada 2020 r.

To już czwarty raz, kiedy z inicjatywy Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej (WZ PW), pracownicy naukowi, przedstawiciele biznesu i administracji publicznej, doktoranci i studenci spotkali się, aby wymienić wiedzę i doświadczenia z obszaru gospodarki cyfrowej. Patronat nad wydarzeniem objęła rządowa agenda międzyresortowa GovTech oraz GovTech Festival, a także NASK.

Tegoroczna konferencja była szczególna. Z jednej strony jej organizacja była utrudniona przez ograniczenie bezpośrednich kontaktów z powodu pandemii COVID-19. Z drugiej jednak sama pandemia paradoksalnie przyczyniła się do bardzo istotnych zmian na rynku cyfrowym. Dowodem na to może być choćby formuła tej i wielu innych odbywających się obecnie konferencji. DEMIST’20 odbyła się bowiem zdalnie, na platformie Webex, a to sprawiło, że jej zasięg - poprzez obecność gości choćby z Brukseli czy Dubaju - stał się międzynarodowy.

Na początku Przewodniczący Rady Naukowej konferencji - dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW - przywitał zebranych i zapowiedział Dziekana Wydziału Zarządzania – dr. hab. inż. Jarosława Domańskiego, który oficjalnie otworzył obrady i wygłosił wykład powitalny, dotyczący antropologicznych aspektów rozwoju cyfryzacji. Dalsza część obrad podzielona została na cztery części - trzy bloki eksperckie, zakończone panelami dyskusyjnymi oraz blok prezentacji naukowych.

Pierwszy blok ekspercki odbył się pod hasłem „Technologie przyszłości w gospodarce cyfrowej”. Goście dr inż. Olgi Sobolewskiej próbowali odnaleźć odpowiedź na pytania: czy już żyjemy w „cyfrowym świecie”, czy też jest to tylko złudzenie i jesteśmy dopiero na początku cyfrowej ery; jakie zagrożenia i wyzwania stoją przed współczesnym światem; jakie technologie będą kluczowe w nadchodzących latach i jak wpłyną na nasze codzienne życie; wreszcie - czego musimy się jeszcze nauczyć, żeby w pełni korzystać z możliwości jakie daje nam technologia i cyfryzacja. Swoje wykłady wygłosili Andrzej Bartosiewicz (Thales) oraz Dorota Zimnoch (Uniwersytet Warszawski/Volvo Group). Blok zakończył się dyskusją, w której oprócz prelegentów udział wzięli także: prof. Janusz Zawiła-Niedźwiecki oraz Piotr Korneta (CortenMedic). Paneliści zastanawiali się nad znaczeniem i zakresem zastosowania nowoczesnych rozwiązań informatycznych w codziennym życiu i gospodarce. Poruszali zarówno zagadnienia związane z bezpieczeństwem i obronnością (Thales), mobilnością (Volvo Group), jak i ochroną zdrowia (Corten Medic).

Drugi blok ekspercki poprowadził pomysłodawca i Współprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego konferencji - dr inż. Artur Gąsiorkiewicz. Temat tej części obrad brzmiał: „User eXperience - projektowanie doświadczeń w kreowaniu produktów i usług cyfrowych”. Zebrani mieli okazję wysłuchać dwóch wystąpień. Jako ciekawostkę można podać fakt, że obaj prelegenci związani są z Wydziałem Zarządzania. Obaj ukończyli studia z zakresu zarządzania na Wydziale Inżynierii Produkcji, prowadzone wówczas przez Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych, będący protoplastą WZ PW. Jako pierwszy wystąpił Igor Farafonow (Uxeria.com), który opowiedział o związkach pomiędzy zarządzaniem, innowacją i UX. Drugi wykład, wygłoszony przez Marcina Cichego (konsultanta telekomunikacyjnego, wcześniej Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej), dotyczył rozwoju usług telekomunikacyjnych i sposobu konsumpcji mediów elektronicznych w Polsce. W panelu dyskusyjnym, wieńczącym blok udział wzięli dodatkowo: prof. dr hab. inż. Marcin Sikorski (Politechnika Gdańska) oraz Marcin Kordowski (konsultant rynku cyfrowego). Goście panelu dyskutowali o miejscu i roli UX w organizacji, dochodząc do wniosku, że tzw. „myślenie UX-owe” powinno być obecne zarówno w wymiarze biznesowym, jak i czysto technologicznym. Zauważyli, że jest to istotne wyzwanie dla organizacji ze względu na nieustanny rozwój technologii cyfrowych. Z drugiej strony takie podejście w projektowaniu usług i produktów cyfrowych ma istotny wpływ na wartości oferowane klientom, co może być eksponowane jako wartość w komunikacji marketingowej.

Ostatni blok ekspercki, którego gospodarzem był Radosław Zając,  dotyczył problematyki stabilności i bezpieczeństwa biznesu na cyfrowym rynku. Swoje wykłady wygłosili: Janusz Jabłoński (Uniwersytet Zielonogórski) - o aspektach formalno-prawnych uwierzytelniania i cyberbezpieczeństwa oraz Bogusław Bieda (Vindicat) - o automatyzacji i digitalizacji procesów prawnych w dobie niepewności. Blok tradycyjnie zakończył się panelem dyskusyjnym, do którego dołączyli Kariota Blicharska (IOD) oraz Krzysztof Biniek (Polska Spółka Gazownictwa). Paneliści zgodzili się, że zmienność otoczenia biznesowego i jej dynamika generuje ryzyka, ale także szanse. Baczna obserwacja trendów oraz zmian pozwala na kreowanie nowych rozwiązań i budowanie nowych firm - by zagospodarować nisze rynkowe. Dane i elementy prywatności stały się walutą, którą możemy płacić za dostęp do niektórych usług. Z drugiej strony dostęp do danych pozwala na ograniczenie niepewności i redukcję kosztów - dzięki temu możliwe jest rozwiązywanie problemów gospodarki klasycznej. Dostrzeżono też, że automatyzacja procesów oraz rozwiązania dotyczące cyberbezpieczeństwa są obszarami o ogromnym potencjale rozwojowym.

Zwieńczeniem obrad konferencyjnych był blok doniesień naukowych, który poprowadził prof. Janusz Zawiła-Niedźwiecki. W bloku wystąpili pracownicy naukowi o różnym poziomie dorobku i doświadczenia naukowo-badawczego, jednak każdy prezentowany temat znalazł swoich odbiorców i spotkał się z zainteresowaniem. Jako pierwsi wystąpili samodzielni pracownicy nauki, nadając ton dalszym obradom. Swoją prezentację przedstawił prof. Marcin Sikorski, a jej temat brzmiał: „Rozwój innowacji cyfrowych dla społeczeństwa i gospodarki: blaski i cienie”. Bardzo ciekawe było też kolejne wystąpienie dr hab. inż. Aliny Kozarkiewicz, prof. AGH, dotyczące zakresu i wyzwania transformacji cyfrowej procesów i metod zarządzania projektami. Pewną egzotyką tchnęło, kiedy referował dr Marek Seretny (American University in the Emirates), prezentujący analizę przypadku międzynarodowej sieci restauracji, działającej na rynku arabskim. Na tym wątek międzynarodowy się nie skończył, bowiem swoje rozważania, na podstawie badań ilościowych, przedstawił zaraz potem doktorant Uniwersytetu Warszawskiego w ośrodku DELab - mgr Kristóf Gyódi, który opowiadał o tym, co można odczytać z danych platformy Airbnb. Ostatnią prezentacją dnia było wystąpienie dr. Lesława Pietrewicza z Polskiej Akademii Nauk, który zreferował temat „Produkcja transakcji. Źródła sukcesu cyfrowych platform”. Po tej prezentacji nastąpiło pożegnanie i zamknięcie wirtualnego spotkania.

Konferencja DEMIST’20 została zorganizowana przy wsparciu Kierownictwa Wydziału Zarządzania oraz Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej przez zespół, któremu przewodniczyli: dr inż. Artur Gąsiorkiewicz (obszar programowy) oraz mgr inż. Agnieszka Kucharska (obszar organizacyjny). Członkami Komitetu Organizacyjnego byli: dr inż. Olga Sobolewska, dr inż. Michał Wiśniewski, mgr inż. Krzysztof Bartczak, mgr Piotr Furmanek, mgr Justyna Kacprzak, mgr inż. Sylwester Pięta, mgr Aleksandra Rosłonek, mgr Radosław Zając, Anna Dmoch.