DEMIST'21

Kierownictwo Wydziału Zarządzania i Komitet Organizacyjny V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej DEMIST’21 uprzejmie zaprasza do udziału w obradach tegorocznej konferencji, które odbędą się 16 i 17 listopada 2021 r. w godzinach: 9:00-14:50. W tym roku, tak jak i w poprzednim, spotkamy się zdalnie poprzez aplikację Webex.   

Najbliższa edycja konferencji poświęcona jest następującym zagadnieniom:  

  • Projektowanie doświadczeń klienta cyfrowego biznesu; 
  • Dane – podstawowy surowiec gospodarki cyfrowej;  
  • Sztuczna inteligencja w sektorze publicznym – regulacje, zastosowania, perspektywy;    
  • Przyszłość „smart” – ujęcie technologiczne i społeczne; 
  • COVID-19 – krajobraz po bitwie – cyfrowe doświadczenia z pandemii; 
  • Prezentacje badań naukowych w obszarze gospodarki cyfrowej.  

Swoją obecność na konferencji potwierdzili liczni przedstawiciele nauki i biznesu, zapraszamy do zapoznania się z Agendą na stronie https://2021.demist.eu/agenda/. Przypominamy, że dla Pracowników, Doktorantów oraz Studentów Politechniki Warszawskiej udział w konferencji jest bezpłatny, ale ze względów technicznych konieczna jest rejestracja na stronie: https://2021.demist.eu/. Uczestnictwo w obradach konferencyjnych zostanie potwierdzone certyfikatem.  Zachęcamy także do umożliwienia udziału w obradach studentom, z których wielu deklaruje zainteresowanie konferencją.   Miło nam jest poinformować, że patronat nad DEMIST’21 objęli: 

Zapraszamy do śledzenia bieżących informacji o konferencji na stronie:    https://2021.demist.eu oraz konferencyjnym fanpage’u:   https://www.facebook.com/konferencjaDEMIST