DEMIST'22

Kierownictwo Wydziału Zarządzania i Komitet Organizacyjny VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej DEMIST’22 uprzejmie zapraszają do udziału w obradach tegorocznej konferencji, które odbędą się 22 i 23 listopada 2022 r. W tym roku, tak jak i w poprzednim, spotkamy się zdalnie poprzez aplikację Webex.    

Najbliższa edycja konferencji poświęcona jest następującym zagadnieniom:   

  • Marketing cyfrowy przyszłości - automatyzacja, czy humanizacja 
  • Techniki startupowe w procesach innowacyjnych w korporacjach 
  • Croudsourcing: szanse i zagrożenia 
  • Zmiany pracy w transformacji cyfrowej przedsiębiorstw w drodze do Przemysłu 4.0 
  • Sharing Economy 
  • Prezentacje badań naukowych w obszarze gospodarki cyfrowej.   

Swoją obecność na konferencji potwierdzili liczni przedstawiciele nauki i biznesu, zapraszamy do zapoznania się z Agendą na stronie https://demist.pw.edu.pl/agenda/. Przypominamy, że dla Pracowników, Doktorantów oraz Studentów Politechniki Warszawskiej udział w konferencji jest bezpłatny, ale ze względów technicznych konieczna jest rejestracja na stronie: https://demist.pw.edu.pl. Uczestnictwo w obradach konferencyjnych zostanie potwierdzone certyfikatem.  Zachęcamy także do umożliwienia udziału w obradach studentom, z których wielu deklaruje zainteresowanie konferencją.  

W tym roku partnerem merytorycznym konferencji DEMIST’22 jest DELab UW – międzywydziałowy projekt na Uniwersytecie Warszawskim. Badacze DELab UW realizują przedsięwzięcia naukowe oraz współpracują z biznesem i sektorem publicznym. Prowadzone przez nich badania dotyczą kluczowych wyzwań wynikających z rozwoju i wdrażania technologii cyfrowych. W działalność DELab zaangażowany jest Wydział Nauk Ekonomicznych, Wydział Socjologii oraz Wydział Prawa i Administracji. Publikacje, projekty, seminaria oraz podcasty DELab UW można znaleźć na stronie: https://www.delab.uw.edu.pl/  

Zapraszamy do śledzenia bieżących informacji o konferencji na stronie:    https://demist.pw.edu.pl/.pl oraz konferencyjnym fanpage’u:   https://www.facebook.com/konferencjaDEMIST