DUCK – Spotkanie projektu.

W dniach 27, 29 i 30 października odbyło się spotkanie projektu DUCK (Data Understanding and Communication Knowledge and Skills for Trainers and Teachers in VET and HE) realizowanego w ramach programu Erasmus+. 

Dyskutowano o sposobie wprowadzenia opracowanego kursu krytycznego myślenia jako uzupełnienie nauczania w szkołach podstawowych i średnich oraz w szkolnictwie wyższym. Ze strony Politechniki Warszawskiej udział wzięli dr Magdalena Jasińska, dr Marta Kruk dr hab. Andrzej Wodecki, dr inż. Grzegorz Kunikowski oraz dr inż. Waldemar Graniszewski z Wydziału Elektrycznego PW. W związku z sytuacją epidemiczną spotkanie odbyło się w trybie zdalnym. 

Celem projektu DUCK jest przygotowanie nowoczesnego kursu blended-learning pomagającego uczniom/studentom i nauczycielom w:

  • rozwoju umiejętności analizy danych, komunikowania faktów, podejmowania decyzji;
  • zrozumieniu znaczenia takich umiejętności w życiu codziennym;
  • znajdowaniu otwartych, dobrej jakości zestawów danych online oraz różnych narzędzi wspierających wizualizację danych i ich komunikację.

Wkrótce kurs zostanie zaprezentowany jako oferta HES dla studentów PW.

Zapraszamy do odwiedzenia strony projektu: http://www.dataunderstanding.eu/

Zdjęcia ze spotkania: