Dionizy Smoleń powołany do Rady Programowej CZIiTT

Pan Dionizy Smoleń, dyrektor w PwC, odpowiedzialny za Sektor Publiczny i jednocześnie pracownik Zakładu Zarządzania Publicznego na Wydziale Zarządzania PW,

decyzją JMR Rektora PW prof. dr hab. inż. Krzysztofa Zaremby został powołany do Rady Programowej CZIiTT.

W dniu 22.04.2022 odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Programowej CZIiTT PW w składzie powołanym w połowie marca br. Było ono poświęcone przedstawieniu działalności i kierunków Rozwoju CZIiTT PW, jak również omówieniu planów działania Rady Programowej.

Obrady zaszczycili JM Rektor prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba oraz Prorektor ds. Rozwoju prof. dr hab. inż. Adam Woźniak.

Więcej informacji znajduje się na stronie CZIiTT PW.