Dr hab. inż. Jarosław Domański nowym Dziekanem Wydziału Zarządzania

Uprzejmie informujemy, że JM Rektor PW prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba powołał na funkcję Dziekana Wydziału Zarządzania dr hab. inż. Jarosława Domańskiego.

Dr hab. inż. Jarosław Domański koncentruje swoje działania naukowe na zarządzaniu strategicznym oraz ryzyku w organizacjach pozarządowych. Prowadzi w tym zakresie pionierskie badania w skali Polski. Interesuje się również systemem szkolnictwa wyższego Jest autorem wielu publikacji w czasopismach oraz monografiach, w tym z tak zwanej Listy Filadelfijskiej. W latach 2006-2008 kierował polskim zespołem badawczym w ramach międzynarodowego konsorcjum realizującego projekt finansowany z 6 Ramowego Programu Unii Europejskiej. Był również kierownikiem dwóch grantów badawczych (własnych), finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowe Centrum Nauki. Jest autorem dwóch książek:

- „Zarządzanie strategiczne organizacjami non profit w Polsce”

- „Zarządzanie ryzykiem w organizacjach non profit”

Na Wydziale Zarządzania pełnił funkcję Prodziekana ds. Studenckich w kadencjach 2008-2012 i 2012-2016.

Wydział Zarządzania pragnie serdecznie powitać nowego Dziekana i życzyć mu samych sukcesów! 

Po więcej informacji zapraszamy tutaj: https://www.eksperci.pw.edu.pl/Eksperci/Jaroslaw-Domanski