Godziny dziekańskie

Stylizowane logo WZ

W dniu 12 maja 2022 w godzinach 14.00 - 16.00 zajęcia nie będą się odbywać.