Komunikat Dziekana WZ w sprawie organizacji pracy na Wydziale Zarządzania

Komunikat Dziekana WZ w sprawie organizacji pracy na Wydziale Zarządzania

Komunikat Dziekana Wydziału Zarządzania PW z dnia 24 marca 2020 w sprawie organizacji niezbędnej obsługi administracyjnej i finansowej na Wydziale

w okresie od 26 marca do 10 kwietnia 2020 r.

Realizując postanowienia zawarte w Zarządzeniu Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 24 marca 2020 w sprawie ograniczenia obowiązku świadczenia pracy na terenie Politechniki Warszawskiej w dniach 26 marca do 10 kwietnia 2020 r. uprzejmie informuję, że wykonywanie pracy na terenie Wydziału w celu niezbędnej obsługi administracyjnej i finansowej będzie realizowane poprzez:

  • dyżury w Sekretariacie Biura Dziekana i Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny w poniedziałki i piątki w godz. 10.00- 12.00 - naprzemiennie jedna z dwóch osób,
  • dyżury w Dziekanacie we wtorki godz. 10.00-12.00 i piątki w godz. 14.00-15.00. -naprzemiennie jedna z czterech osób,
  • obecność, w zależności od bieżących potrzeb, Dziekana i Prodziekanów, Kierownika Działu Administracyjnego, Kierownika Działu Ekonomicznego.

 

Dziekan Wydziału Zarządzania PW

Prof. dr hab. inż. Wiesław Kotarba