Łańcuch współpracy z Blockchain Poland

Dnia 29 kwietnia 2019 r. Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej zawarł  z firmą Blockchain Poland Sp. z o. o.  porozumienie o współpracy. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest współpraca Wydziału Zarządzania PW w zakresie działań naukowych, badawczych  i dydaktycznych.

Sygnatariuszem porozumienia ze strony Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej był Prof. dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, Dziekan Wydziału Zarządzania, ze strony firmy Blockchain Sp. z o.o. Pan Krzysztof Skroka - Prezes Zarządu oraz Pan Mariusz Grześkiewicz-Członek Zarządu. W spotkaniu uczestniczyła również Prof. dr hab. inż. Katrzyna Rostek.

  • W ramach porozumienia strony planują współpracę w następującym zakresie:
  • wspólnego występowania o środki do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, oraz innych instytucji, a także realizowanie projektów w oparciu o przyznane środki;
  • współpraca w zakresie organizacji praktyk zawodowych, staży, wycieczek dydaktycznych dla studentów i doktorantów;
  • realizacji programu „Młodzi innowatorzy w biznesie fintech”, ogłoszonego przez BCP;
  • podejmowania prac naukowych pod katem realizacji wspólnych projektów badawczych;
  • wymiany wiedzy naukowej i aplikacyjnej w zakresie prac badawczych;
  • współpracy przy organizacji konferencji, seminariów i innych wydarzeń naukowych;
  • działań promocyjnych;
  • współpracy w zakresie dydaktyki.

Cieszymy się, że dzięki takim Partnerom jak Blockchain Polska nasz Wydział kształci ekspertów będących forpocztą nowych technologii.