Mapowanie nauki jest trendy!

Stylizowane logo WZ

Mapowanie  nauki  to  metoda  umożliwiająca  przedstawianie  wyników  badań  naukowych w formie  atrakcyjnej  wizualnie  mapy  powiązań  pomiędzy  słowami  kluczowymi,  pojęciami  czy autorami. VOSviewer jest najpopularniejszym programem do tego celu.

Przykładowa mapa słów kluczowych wykonana w programie VOSviewer:

Dzięki jednoczesnej analizie dziesiątek a nawet setek tekstów naukowych (po danych bibliometrycznych pozyskanych z baz SCOPUS bądź Web of Science), badacz może zidentyfikować grupy tematów o których pisano w jego dziedzinie w ostatnich latach, jakie tematy ze sobą łączono a jakich unikano, które tematy były najczęściej cytowane i w jakim okresie.

Szkolenie organizuje i prowadzi dr Przemysław Tomczyk, ekspert ds. mapowania nauki.

PT: Nazywam się Przemysław Tomczyk, jestem, ekspertem ds. mapowania nauki. Zapraszam na dwudniowe szkolenie on-line, podczas którego nauczę Państwa budowania oraz interpretacji map z wykorzystaniem bezpłatnego programu VOSviewer (vosviewer.com). Zachęcam do obejrzenia krótkiego video na temat szkolenia:

https://www.youtube.com/watch?v=GfgBfWbTxNA

Dzięki jednoczesnej analizie dziesiątek a nawet setek tekstów naukowych (po danych bibliometrycznych pozyskanych z baz SCOPUS bądź Web of Science), badacz może zidentyfikować grupy tematów, o których pisano w jego dziedzinie w ostatnich latach, jakie tematy ze sobą łączono a jakich unikano, które tematy były najczęściej cytowane i w jakim okresie. Dodatkowo, badacz zidentyfikuje grupy autorów piszących na podobne tematy czy grupy cytowań. Dzięki temu skróci czas pracy nad formułowaniem problemu badawczego do artykułu empirycznego, analizą bibliometryczną czy analizą treści do systematycznego przeglądu literatury. Wyróżni także swój tekst dzięki zastosowaniu atrakcyjności wizualnej otrzymanej mapy i jej czytelnemu opisowi, którego nauczy się na szkoleniu.

Co ciekawe, po przeprowadzeniu analizy danych bibliograficznych artykułów pochodzących z określonego czasopisma, np. Academy of Management Journal, badacz uzyska przejrzystą wizualizację podejmowanych w danym okresie przez czasopismo tematów. To ułatwi wybór czasopisma docelowego do konkretnych, bieżących zainteresowań badawczych naukowca.

Szkolenie odbędzie się w dniach 26 (środa) oraz 28 (piątek) października 2022 w godzinach 14.00-20.00 (razem 10 godzin zegarowych + przerwy) na platformie Zoom.

Szkolenie jest w cenie 350 zł za dwa dni.

Kwestionariusz badający potrzeby słuchaczy oraz umożliwiająca zapis na szkolenie znajduje się poniżej:

https://www.webankieta.pl/ankieta/800997/vosviewer-kwestionariusz-potrzeb-zapisy.html

Zapisy trwają do 15 października. Liczba miejsc ograniczona.

Szczegółowy program szkolenia