Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Anety Kossobudzkiej-Górskiej

Stylizowane logo WZ

Przewodnicząca i Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości  Politechniki Warszawskiej

podają do wiadomości i zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej

mgr inż. Anety Kossobudzkiej-Górskiej

pt. "Metoda oceny ryzyka zawodowego w mikroprzedsiębiorstwach"

streszczenie rozprawy    

która odbędzie się 2 marca 2021 r. (wtorek) o godz. 1200

na platformie wideokonferencyjnej Webex

Promotor:   prof dr hab. inż. Jerzy Lewandowski; Politechnika Warszawska

Recenzenci:    dr hab. inż. Agata Lulewicz-Sas, prof. uczelni; Politechnika Białostocka       (recenzja)

                            prof. dr hab. inż. Marcin Sikorski; Politechnika Gdańska     (recenzja)

 

Przewodnicząca RND Nauki o Zarządzaniu i Jakości PW

dr hab. inż. Katarzyna Rostek, prof. uczelni

    

Uczestnictwo zdalne w obronie będzie możliwe poprzez dołączenie do grupy na platformie Webex za pomocą otrzymanego linku. Dane do logowania będą udostępnione po wcześniejszej rejestracji, poprzez zgłoszenie chęci uczestnictwa do dnia 1 marca 2021 r. do godz. 12.00. pod linkiem

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nCJQO3jNiEWbz5e3Yp4vD9p0yZgKUaZIlXIGAjVVEkxUOUhPRFRKRDhaUkhXR0tRVDBNNldOQUFSMS4u

Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej

Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej www.wz.pw.edu.pl

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Głównej Politechniki Warszawskiej, Plac Politechniki 1, Czytelnia Zbiorów Specjalnych, parter, pok.70,

godz. otwarcia pn-pt 9.00 - 15.00.

W związku z podejmowaniem działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS CoV-2 osoby zainteresowane zapoznaniem się z treścią rozprawy doktorskiej będą umawiane na indywidualne wizyty w bibliotece po dokonaniu telefonicznego zgłoszenia (nr tel. 22 234 51 13) na dzień przed planowaną wizytą.