Obrona rozprawy doktorskiej mgr. Arkadiusza Waldemara Szymanka

Stylizowane logo WZ

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Ekonomia i Finanse podaje do wiadomości, że rozprawa doktorska mgr. Arkadiusza Waldemara Szymanka pt. „Zastosowanie modelu jądra sektora w procesie budowy indeksów giełdowych” zakończyła się wynikiem pozytywnym.

Obrona odbyła się 11 maja 2021 r. (wtorek) o godz. 11:15 przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (bez rejestracji jej przebiegu)

Promotor:

  • prof. dr hab. Krzysztof Borowski – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Recenzenci:

  • prof. uczelni dr hab. Zbigniew Korzeb – Politechnika Białostocka
  • prof. uczelni dr hab. Tomasz Miziołek – Uniwersytet Łódzki

Streszczenie pracy oraz recenzje zamieszczone są na stronie SGH: https://ssl-kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/postepowania/doktoraty/Strony/przewody_doktorskie.aspx

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Głównej SGH.

Wydział Zarządzania pragnie serdecznie pogratulować i życzyć sukcesów w przyszłości!