Obrona rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Bartczaka

Stylizowane logo WZ

Nasz kolega mgr Krzysztof Bartczak 7 lipca obronił pracę doktorską pt. "Modele biznesu oparte na cyfrowych platformach technologicznych" w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Posiedzenie Rady Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości w SGH nad wnioskiem o nadanie stopnia doktora odbędzie się we wrześniu.

Promotor:

  • dr hab. Stanisław Łobejko, prof. SGH

Recenzenci:

  • dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. UMCS - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • dr hab. Edyta Gwarda-Gruszczyńska, prof. UŁ - Uniwesytet Łódzki

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Głównej SGH.

Wydział Zarządzania składa serdeczne gratulacje!