Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Eryka Szwarca

Stylizowane logo WZ

Przewodnicząca i Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości  Politechniki Warszawskiej

podają do wiadomości i zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej

mgr. inż. Eryka Szwarca

pt. "Model struktur kompetencji odpornych na zakłócenia"

która odbędzie się 10 stycznia 2022 r. (poniedziałek) o godz. 1000

na platformie wideokonferencyjnej Webex

Dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości

Promotorzy:

 

dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz, prof. PK; Politechnika Koszalińska

dr hab. Małgorzata Sidor-Rządkowska; Politechnika Warszawska

 

Recenzenci:

dr hab. Marek Jabłoński, prof. UEK; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

dr hab. Jakub Swacha, prof. US; Uniwersytet Szczeciński

dr hab. Paweł Wyrozębski, prof. SGH; Szkoła Główna Handlowa

 Przewodnicząca RND Nauki o Zarządzaniu i Jakości PW

dr hab. inż. Katarzyna Rostek, prof. uczelni

 

Uczestnictwo zdalne w obronie będzie możliwe poprzez dołączenie do grupy na platformie Webex za pomocą otrzymanego linku. Dane do logowania będą udostępnione po wcześniejszej rejestracji, poprzez zgłoszenie chęci uczestnictwa do dnia 7 stycznia 2022 r. do godz. 12.00 pod linkiem https://forms.office.com/r/x3Pf0i8VpN

Rozprawa doktorska wraz z jej streszczeniem oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Politechniki Warszawskiej www.bip.pw.edu.pl/Postepowania-w-sprawie-nadania-stopnia-naukowego/Doktoraty/Wszczete-po-30-kwietnia-2019-r/Rada-Naukowa-Dyscypliny-Nauki-o-Zarzadzaniu-i-Jakosci/mgr-inz.-Eryk-Szwarc

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Głównej PW, Plac Politechniki 1, Czytelnia Zbiorów Specjalnych, parter.