Process modeling – International Summer School of the Faculty of Management

Stylizowane logo WZ

W dniach 5-16.09.2022 r. odbyła się pierwsza edycja Międzynarodowej Szkoły Letniej – Modelowanie procesów, której uczestnikami byli studenci pochodzący z zagranicy. 

Szkoła letnia była realizowana w ramach programu NAWA: SPINAKER – intensywne międzynarodowe programy kształcenia- Międzynarodowe szkoły letnie Politechniki Warszawskiej. W ramach zajęć dydaktycy Wydziału Zarządzania zapoznali uczestników z podstawami zarządzania procesami biznesowymi, logistycznymi oraz produkcyjnymi. Uzupełnieniem zdobytej wiedzy były zajęcia związane z koncepcjami i metodami usprawniania procesów oraz efektywności procesów. Uczestnicy poznali podstawy modelowania i symulacji procesów w programach: IBM WebSphere Business Modeler oraz FlexSim.