Process modeling – międzynarodowa szkoła letnia

W dniach 3-14.07.2023 r. odbywa się druga edycja Process modeling - International Summer School of the Faculty of Management, której uczestnikami są studenci pochodzący z różnych miejsca na świecie

Szkoła letnia realizowana jest w ramach programu NAWA: SPINAKER – intensywne międzynarodowe programy kształcenia- Międzynarodowe szkoły letnie Politechniki Warszawskiej. W ramach zajęć dydaktycy Wydziału Zarządzania zapoznali uczestników z podstawami zarządzania procesami biznesowymi, logistycznymi oraz produkcyjnymi. Uzupełnieniem zdobytej wiedzy były zajęcia związane z koncepcjami i metodami usprawniania procesów oraz efektywności procesów. Uczestnicy poznali podstawy modelowania i symulacji procesów w programach: IBM WebSphere Business Modeler oraz FlexSim.

Uczestnicy pochodzący z różnych uczelni mają okazję nawiązać nowe znajomości oraz poznać polską kulturę. Podczas wycieczki mieli okazję poznać Warszawę, a zdobytą wiedzę zweryfikować podczas gry miejskiej.