Przedsiębiorczość Startupowa

Zajęcia z "Przedsiębiorczości Startupowej" oferowane przez Wydział Zarządzania cieszą się dużym powodzeniem na innych wydziałach PW. 

Zespół studentów Wydziału EiTI, który własnie ukończył te zajęcia, w ostatni weekend WYGRAŁ Hackaton #HACK2React realizowany przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. (PFR) i Centrum GovTech!

Serdecznie gratulujemy studentom, a także: koordynatorce przemiotu dr hab. Agnieszce Skali-Gosk oraz prowadzącej zajęcia dr inż. Oldze Sobolewskiej!

Czekamy na kolejne sukcesy absolwentów "Przedsiębiorczości Startupowej"!