Spotkanie Rady konsultacyjnej Wydziału Zarządzania PW

W dniu 6.06.2023 roku o godzinie 13.15 odbyło się kolejne spotkanie Rady konsultacyjnej Wydziału. Podczas spotkania powitaliśmy nowych członków, dyskutowaliśmy nad propozycją strategii Wydziału oraz omawialiśmy propozycję nowych inicjatyw.  

Kolejne spotkanie Rady konsultacyjnej rozpoczęliśmy od przywitania nowych członków i oficjalnego wręczenia im nominacji. Witamy Państwa w Zespole!

W trakcie spotkania dyskutowaliśmy nad roboczą wersją strategii Wydziału, gdzie filarami są:

  • połączenie edukacji z praktyką i badaniami naukowymi, 
  • badania naukowe o charakterze utylitarnym, 
  • ścisła współpraca z ekosystemem Politechniki Warszawskiej.

Istotną kwestią była propozycja nowych inicjatyw współpracy między Wydziałem a podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym: podwójny tutoring (uczenia i organizacja), moduły obieralne tworzone we współpracy Wydziału i podmiotu zewnętrznego, działania w zakresie doskonalenia kierunku studiów Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej.